سپتيك تانك پلي اتيلن سپتيك تانك پلي اتيلن .

سپتيك تانك پلي اتيلن

سپتيك تانك پلي اتيلن

مخزن سپتيك تانك جهت تصفيه فاضلاب چه خانگي و چه صنعتي به خصوص بهداشتي - انساني مورد استفاده قرارمي گيرد و در سالهاي اخير استفاده و كاربرد انبار سپتيك تانك يا همان به فارسي گندانبار بسيار رواج پيدا كرده.

يكي از مسائل مهم در مخزن سپتيك تانك پلي اتيلن موضوع ميزان مقاومت سپتيك تانك در برابر فشارهاي بارهاي مرده از طرف خاك و ترافيك و مقاومت در برابر تنشهاي احتمالي به هنگام زلزله و ... مي باشد . ( چرا كه انبار سپتيك تانك براي تصفيه فاضلاب با حفاري كه داخل خاك انجام مي شود درون خاك قرار گرفته و پوشانده ميشود.)

در سپتيك تانك پلي اتيلن دو نوع عدسي وجود دارد :

1-      عدسي محدب         2- عدسي صاف

مزيت سپتيك تانك پلي اتيلن با عدسي محدب نسبت به سپتيك تانك پلي اتيلن با عدسي صاف :

در صورت استفاده از عدسي محدب دوجداره در سپتيك تانك پلي اتيلن , علاوه بر اينكه بالا بودن مقاومت مكانيكي

سطح دو جداره عدسي سپتيك تانك نسبت به عدسي تك جداره سپتيك تانك پلي اتيلن مي توان به بالا بودن سقتي

حلقه عدسي محدب نسبت به عدسي صاف و بيشتر بودن طول جوش ارتباطي بين بدنه مخزن سپتيك تانك پلي اتيلن

و عدسي سپتيك تانك اشاره نمود.

تفاوت بين سپتيك تانك پلي اتيلن دو جداره و سپتيك تانك پلي اتيلن دو لايه :

سپتيك تانك پلي اتيلن دو جداره حداقل داراي ضخامت بدنه 6 سانتي متر مي باشد , در حاليكه ضخامت بدنه

سپتيك تانك پلي اتيلن دولايه حداكثر دو سانتي متر است.

خاك روي سپتيك تانك پلي اتيلن دو جداره بدون سازه نگهدارنده مي توان ريخت ولي براي مدفون كردن 

سپتيك تانك پلي اتيلن دولايه حتما" مي بايست سازه نگهبان اجرا نمود.

 برچسب: سپتيك تانك، سپتيك تانك پلي اتيلن، سپتيك تانك فاضلاب، كارخانه سپتيك تانك،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۰۰:۲۵ توسط:سپتيك تانك موضوع: